گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

این پیش ثبت نام به منظور  تعیین سطح برای شرکت کنندگان در دوره می باشد. پس از پایان پیش ثبت نام و تعیین سطح توسط استاد ، زمان دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است که هزینه پیش ثبت نام این دوره مبلغ 50.000 ریال است که جهت تعیین سطح قرآن آموزان گرامی دریافت می گردد.

هزینه ثبت نام در دوره برای پذیرفته شدگان در آزمون تعیین سطح برای 12 جلسه مبلغ  600.000 ریال می باشد.

با موضوع صلح آفرینی در روابط خانوادگی

مدرس : استاد اقبالی نسب

زمان برگزاری : 13 بهمن ماه 1395